För att stärka kopplingen till den senaste medicinska vetenskapen har Dynamic Code konstituerat ett Medicinskt Vetenskapligt råd.

Rådets syfte är att bidra med kunskap och stöd till vårt utvecklingsarbete samt att förbättra det stöd i form av rekommendationer vi ger till både konsumenter och till våra B2B-partners.

Rådet har fokus på primärvårdsdiagnostik och test-koncept för förebyggande hälsa.

Vetenskapliga rådet består av:

FAKTA

Om oss

Produktutveckling