Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Dynamic Code Intim

Test för Fyra könssjukdomar - kvinna

Test för Fyra könssjukdomar - kvinna

Ordinarie pris 459 SEK
Ordinarie pris 679 SEK Försäljningspris 459 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Provta dig hemma med vårt test för fyra könssjukdomar

Du kan provta dig smidigt och diskret hemma med vårt test för fyra könssjukdomar. Eftersom könssjukdomarna har liknande egenskaper kan de även provtas i ett och samma prov. Efter att du beställt ditt test av oss skickar vi hem det till dig i ett diskret kuvert. I det medföljer allt nödvändigt provtagningsmaterial, samt tydliga instruktioner för hur du ska göra när du provtar dig.

Män får genomföra ett urinprov och du som är kvinna får ett prov med en vaginalprovpinne som är lätt att använda. Du snurrar lätt med provpinnen mot slidväggen en liten bit in i slidan. Provet gör inte ont att genomföra. Tänk på att det är viktigt att det måste gått minst 14 dagar från det eventuella smittotillfället till dess att provet tas. Provet ska heller inte tas direkt efter samlag, och inte heller i samband med mens.

Symptom

Könssjukdomarna klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas har många likheter. De smittar alla genom oskyddat samlag och ger även liknande symptom, såsom sveda i underlivet, onormala flytningar och ont i nedre delen av magen. Ofta ger de dock inga symptom alls. Osäkerheten runt symptomen gör att det kan vara svårt att avgöra om du är smittad eller inte. 

Genom vårt smidiga test kan du testa dig för alla fyra sjukdomarna samtidigt, och därmed avgöra om du behöver gå vidare med behandling eller läkarkonsultation.

 

Könssjukdomar - Test med svar inom 48 timmar* 

Efter det att du utfört testet för fyra könssjukdomar enligt instruktionerna, skickar du tillbaka det till oss i den returförpackning som medföljer testet. När provet kommer fram till oss analyserar vi det i vårt kvalitetssäkrade labb och när svaret är klart laddar vi upp det på www.dynamiccode.com. Detta sker inom 48 timmar efter det att testet kommit till vårt labb (helgfri måndag-fredag). För att ta reda på ditt resultat använder du dig av den personliga kod du fått tillsammans med provtagningsmaterialet.

Resistensbedömning av mykoplasmabakterier

Det blir allt vanligare att mykoplasmabaktererier är resistenta mot en viss typ av antibiotika. Om ditt prov innehåller mykoplasmabakterier kommer vi även att göra en s k resistensbedömning för att du ska få rätt sorts antibiotika. Om mykoplasmabakterien du bär på är resistent behöver du besöka den fysiska vården för att få rätt antibiotika utskrivet.

Vad händer sen?

Om det skulle visa sig att du har en eller flera könssjukdomar hjälper vi dig att gå vidare. Vi har samarbete med digitala vårdcentraler som kan hjälpa till att skriva ut e-recept för rätt antibiotika för rätt könssjukdom. Skulle det visa sig att du har gonorré krävs det en odling av ditt prov för att du ska kunna få precis rätt antibiotika utskriven. Odlingen utförs av en SESAM-klinik/STD/STI-klinik eller motsvarande. Visar vårt test på gonorré, hjälper vi dig med remiss till en sådan klinik. 

Information om smittskyddslagen

Klamydia och gonorré är könssjukdomar som lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att sjukvården kommer att genomföra en smittspårning om du konstateras vara positiv. Du behöver därför kunna identifiera dig med Bank-ID, dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Varning Guanidiniumklorid

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Vid inandning: Frisk luft och vila. Kvarstår symptom uppsök läkare.

Vid kontakt med huden: Ta av nedstänkta kläder, tvätta huden med tvål och vatten. Om symptom uppkommer, kontakta läkare.

Vid kontakt med ögon: Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist.

Vid förtäring: Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Skadligt vid förtäring.

Irriterar hud.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid inandning.

0,4 ml e

UFI: 5110-E07D-N00K-JFAP

 

Analysmetoden för klamydia, gonorré och trikomonas är ackrediterade av Swedac enligt standarden ISO 17025.

Visa alla uppgifter